Millist akut tohib CFMoto mudelitel kasutada?
Aku: 500cm3 – YTX20L-BS (18Ah, 12V), 600cm3 ja 800cm3 – DTX30L-BS (30Ah, 12V)

Mida tähendab piiratud võimsus 14,5-15 KW?
Kõik CFMOTO ATV-d omavad EEC/COC tüübikinnitus sertifikaati ning on tootja poolt todetud tänavalegaalsete sõidukitena (L7e kat.register)
Maksimaalne lubatud mootori võimsus L7e kategooria sõidukitel on 15KW.
Võimsuse piirajte omavoliline eemaldamine on keelatud!

CFMOTO ATV-de registreerimistingimused Maanteeametis, sõidukite pukseerimisvõime ja võimsuse piirajate info.

Kõik CFMOTO ATV-d omavad muuhulgas ka EEC/COC tüübikinnitus sertifikaati, ning on tootja poolt toodetud selliselt ,et neid on võimalik EÜ liikmesriikides registreerida vastavalt sõiduki kasutajate vajadustest lähtuvalt erinevates kategooriates Maanteeametis või sõidukite registri büroodes:

1. Võimalus on jätta sõiduk registreerimata või registreerida see Maanteeametis MS2 (ratasmaastikusõiduk kasutamiseks traktorina) kat. sõidukina.
Mõlemal juhul on antud sõidukitega liiklemine avalikel teedel keelatud ning liikluskindlustuse kohustus nendel sõidukitel puudub.
Sõidukit võib kasutada piirajateta ehk täis võimsusel piiratud aladel (väljaspool avalike teid) väike-traktorina, maastiku sõidukina või metsatöö masinana.
Antud sõidukil on pukseerimisvõime ning sellega tohib pukseerida piduriteta haagist, mille täismass ei ületada rohkem kui 10% vedava sõiduki kahekordset tühimassi.
Maksimaalne lubatud sõidukiirus pukseeritava piduriteta haagise korral, mille täismass ei ületa 150kg on kuni 70km/h.
Maksimaalne lubatud sõidukiirus pukseeritava piduriteta haagise korral mille täismass ületab 150kg on kuni 15km/h.
NB! Tootja poolt paigaldatud võimsuse ja kiiruse piirajaid ei tohi eemaldada kohe, vaid seda tehakse vastavalt kliendi soovile,  juhul kui sõiduk on läbinud esmase sissesõidu ehk esmased 300km.

Sõiduki valdaja poolt omavoliliselt eemaldatud piirajad katkestab tootjagarantii ning pretensioonide esitamise õiguse sõiduki müüjale.
Piirajaid võib eemaldada ainult sellisel sõidukil, mis pole registreeritud L7e. kat sõidukina.
Lihtsustatult seletades tähendab see seda, et registreerimata või MS2 kat. sõidukina registreeritud sõidukiga pole lubatud liigelda avalikel teedel, sõidukil puudub kindlustus kohustus ja sellega ei pea käima korralisel tehno- ülevaatusel.

Kivri kasutamine on kohustuslik, muu turvavarustuse kasutamine on rangelt soovituslik.

2. Võimalus registreerida sõiduk tänavalegaalse sõidukina (L7e kat. registris): CFMOTO ATV-d on varustatud vastava EEC/COC tüübikinnitusega (L7e).
Sõidukile on paigaldatud tootja poolt vastavad lisad: Peeglid, tuled, võimsuse ja kiiruse piirajad ning sellega on avalikel teedel on liiklemine lubatud kuni 70km/h, seda juhul kui sõiduk on registreeritud L7e kat. sõidukina Maanteeametis ja see omab kehtivat liikluskindlustust.
Avalikel teedel ei tohi pukseerida piduriteta haagist mille täismass ületab 150kg!
Antud sõidukil on pukseerimisvõime ning sellega tohib pukseerida piduriteta haagist, mille täismass ei ületada rohkem kui 10% vedava sõiduki kahekordset tühimassi (seda ainult väljaspool avalike teid ja kiirusel mis ei ületa 15km/h).
Maksimaalne lubatud sõidukiirus pukseeritava piduriteta haagise korral, mille täismass ei ületa 150kg on kuni 70km/h.
Maksimaalne lubatud sõidukiirus pukseeritava piduriteta haagise korral mille täismass ületab 150kg on kuni 15km/h.

L7e kat. registris registreeritud sõidukil on liikluskindlustus kohustuslik ja kohustuslik on käia ka korralisel tehno- ülevaatusel.
Juht ja kaasreisija peavad kandma kiivrit ning rangelt soovituslik on kasutada ka muud turvariietus.

3. Võimalus on registreerida antud sõidukid ka TR-3 kat. sõidukina (Väiketraktori register):
TR-3 klassis registreeritud sõidukitel on eri-nõuded sõiduki tippkiirusele ja tuledele.
Vastavasse klassi registreerimise soovi korral paigaldatakse sõidukile lisa valgustusseadmed ja kiiruse piiraja (Tootja poolne vastav tüübikinnitus tellitakse tootjalt).

TR-3 registris registreeritud sõidukiga liiklemine avalikel teedel on lubatud kuni 30 km/h.
Maksimaalne lubatud pukseeritava, piduriteta haagise täismass avalikel teedel on kuni 180kg.
Väljaspool avalike teid tohib antud sõidukiga pukseerida piduriteta haagist, mille täismass ei ületada rohkem kui 10% vedava sõiduki kahekordset tühimassi.
Maksimaalne lubatud sõidukiirus pukseeritava piduriteta haagise korral, mille täismass ei ületa 180kg on kuni 30km/h
Maksimaalne lubatud sõidukiirus pukseeritava piduriteta haagise korral mille täismass ületab 150kg on kuni 15km/h (seda ainult väljaspool avalike teid ja kiirusel mis ei ületa 15km/h).
Sõidukil on liikluskindlustuse ja korralise tehno- ülevaatuse kohustus.
Juht ja kaasreisija peavad kandma kiivrit ning muu turvariietuse kasutamine on rangelt soovituslik.
Kiiruse piiraja omavoliline eemaldamine on keelatud!

NB! CFMOTO tehas, sõiduki maaletooja ning edasimüüjad ei võta vastutust võimalike õnnetus või kahju-juhtumite eest, mis võivad olla tekkinud kiiruse ja võimsuse piirajate eemaldamise või maksimaalse pukseerimisvõime ületamise tagajärjel.

Kui rasket piduriteta haagist võib CFMOTO ATV-ga pukseerida?
Avalikel teedel tohib ATV-ga liigelda ainult juhul kui sõiduk on registreeritud Maanteeametis L7e kat. sõidukina ning sellisel juhul tohib pukseerida kuni 150kg täismassiga, piduriteta järelhaagist kiirusel kuni 70km/h.

Väljaspool avalike teid tohib CFMOTO ATV-ga pukseerida piduriteta haagist, mille täismass on kuni kahekordne ATV enda täismass (+ -10%).
Oluline on teada ,et raskeme koorma kui seda on 150kg pukseerimisel  või lume lükkamisel tuleb kasutada alati “L” käiku (Jõu käik).
NB!  Raskema haagise kui 150kg pukseerimise puhul on maksimaalne lubatud sõidukiirus kuni 15km/h.

NB! Sõiduki tootja, maaletooja ning edasimüüjad ei võta vastutust võimalike õnnetus või kahju-juhtumite eest mis võivad  olla tekkinud sõiduki ülekoormamise või liigse sõidukiiruse tõttu.
 

Millist õli/õlifiltrit ja kui palju tuleb kasutada?
* CF500, X5, CF500-2A, CF500-2, CF500-A, CF500-5, CF500-5A , mudelitel õlimaht: 1,9L
Kasutada võib: 10W 40, 10W 50, 10W 60 märgsiduriga mootoritele mõeldud õlisi (Valvoline, Motul, Mobil, AGIP, Motoreks)
Piduriõliks sobib DOT 4
NB! Jälgi ,et õli markeringus oleks MA või JASO markeering (St. Märgsiduriga mootoritele mõeldud õli)
NB! Õlifiltri mark: HiFlo HF682 või originaal CFMOTO filter

*CF625-B, CF625-C, CF625-3 (Z6 bagi), CF625-6 (Z6-EX bagi) mudelitel õlimaht: 2,2L
Kasutada võib: 10W 40, 10W 50, 10W 60 märgsiduriga mootoritele mõeldud õlisi (Valvoline, Motul, Mobil, AGIP, Motoreks)
NB! Jälgi ,et õli markeringus oleks MA või JASO markeering (St. Märgsiduriga mootoritele mõeldud õli)
NB! Õlifiltri mark: HiFlo HF682 või originaal CFMOTO filter
Piduriõliks sobib DOT 4

*CF800-2, CF800-3 (U8), CF800-6 (Z8) mudelitel õlimaht: 3,9L
Kasutada võib: 10W 60 märgsiduriga mootoritele mõeldud õlisi (Valvoline, Motul, Mobil, AGIP, Motoreks)
Piduriõliks sobib DOT 4
NB! Jälgi ,et õli markeringus oleks MA või JASO markeering (St. Märgsiduriga mootoritele mõeldud õli)
NB! Õlifiltri mark: HiFlo HF152 või originaal CFMOTO filter

Kõikidel mudelitel sobib reduktorite õliks: SAE 80W90 GL4 (esireduktor 280ml, tagareduktor 250ml)

Millist kütust kasutada ja kui suured on kütusepaagi mahud?
Sobilik kütuse mark 95E
500cm3 ja 600cm3 ATV kütusepaagi maht 19l, 800cm3 ATV 23l, Bagi kütusepaagi maht 27l, UTV kütusepaagi maht 27l.

4WD/DIFF LOCK 4X4 ja DIFRI luku kasutus
Kõikidel CFMOTO ATV-del ja UTV-del on võimalik kasutada kas ainult tagasilla vedu, tavapärast 4WD ehk nelja ratta vedu ning lisaks sellel on võimalik kasutada esisilla diferentsiaali lukustust mis tähendab ,et kõik
sõiduki 4 ratast veavad võrdselt.

Kuidas ja millal oleks neid otstarbekas kasutada:
*2WD: Kuival ning kõva pinnasega maastiku, kruusateedel või mistahes avalikel kõvakattega teedel on kõige mõistlikum kasutada ainult tagavrdu. Nii säästad kütust ning ka sõiduki juhitavus on pisut kergem.
*4WD: 4WD kasutus: 4WD-d ehk 4 ratta vedu võid kasutada igal maastikul iga ilma ja mis tahes põhjusel ilma piiranguteta.ATV juhtraua parema käepideme juures või (UTV) armatuurlaual on lüliti -plokk millel asub punane nupp kirjaga 4WD – Lülitades 4WD (punane nupp “sisse” rakendub 4WD ehk 4 ratta vedu ning sõiduki näidikute plokil süttib ka vastav märgutuli.
NB! Lülitit ei tohi lülitada pööramise ajal, või sõidukiga samal ajal kiirendades. Ära lülita sisse ega ka välja 4WD-d sõites kiiremini kui 10km/h. 4WD-d võib lülitada ka seisval masinal kuid mõningatel juhtudel tuleb siiski veidi gaasile vajutades sõidukil lasta liikuda 20-30 cm edasi,et vedu rakenduks. Sama liigutust võid korrata ka 4WD väljalülitamisel.

4WD/ Duff lock: Ehk diferentsiaali lukusti: Sama lüliti-ploki teine (Kollane nupp) rakendab esisilla diferentsiaali lukustuse: 4WD/Diff lock on mõeldud parandamaks sõiduki läbivusvõimet eriti rasketes tingimustes.
Diff-Lock ehk esisilla lukku on soovitatav kasutada ainult: L käiguga ja otse sõitmisel.
NB! Difri luku kasutus: Kui oled juba kuskil kinni ning vajad difri lukku siis kõigepelt keera rattad sõiduki suhtes otseks, lülita kollane nupp sisse, jälgi ,et näidikute plokil süttiks silla märkide vahel kollane “X”.
NB! Difri lukk on rakendunud kui “X” märk näidikute ploki põleb -mitte ei vilgu. Vilkuv “X” tähendab et lukustus ei ole lõpuni rakendunud ning koormusel liikumine võib kahjustada difri lukku.
NB! Difri lukku kasutades ei tohi sõidukiga keerata, ära lülita Difri lukku sisse ka juhul kui sul pole võimalik otse liikuda või kui sõiduki esirattad on sõiduki suhtes välja keeratud ning neid pole võimalik hetkel sõiduki suhtes otseks keerata.
NB! Valest kasutusest rikutud difri lukk ei kuulu garantii juhtumi alla.

Kuidas seadistada ATV armatuurlaual olevat kella?
Classic CF500, CF500A, Terralander 500, 625 ning CF800 mudelitel saab kella armatuurlaual seadistada sõiduki istme all, parmpoolse raami keskosa siseküljel paikneva nupu abil.
Hoiad nuppu all hakkavad liikuma minuti numbrid, ühekordsed vajutused nupule paneb liikuma tunni numbrid.

Kui sügavasse vette tohib CFMoto ATV-dega minna?
Lubatud veetakistuse läbimise maksimaalne sügavus 40cm, sügavamate veetakistuse läbimisel ei ole garanteeritud mootori tõrgeteta töö ja pöördumatud kahjustused.

Garantii
CFMOTO tehase garantii kehtib:

Kõigil CFMOTO toodetel kehtib tehasegarantii 2 aastat või 2500 km/ls. (kumb ennem täitub)
CFMOTO korvab kliendile kõik tehnilised vead, mis on ilmnenud tootja praagist garantii perioodil.

Garantii taotlemiseks peab klient pöörduma selleks volitatud esindaja poole ning esitama sellekohase avalduse koos kirjeldusega kuidas viga ilmnes või kuidas see tekkis.
Esindajal on õigus nõuda ,et probleemne sõiduk toodaks esindusse ülevaatamiseks, juhtumi lahendamiseks või rikke põhjuse määramiseks.
Kokkuleppel esindajaga võib piirduda (kui see on võimalik) foto või detailse kirjeldusega purunenud detailist.
Garantiid nõudes peab klient teadma sõiduki soetus aega, sõiduki läbisõitu ning ka sõiduki VIN koodi.
Müügiesindajal on õigus defektiga toode välja vahetada 14 päeva jooksul juhul kui leiab kinnitust ,et tegemist on tootjapoolse praagiga.

NB! Kuna müügiesindajal ei ole õigust iseseisvalt otsustada kas tegemist on tootjapoolse eksimusega või mitte siis võtab juhtumi menetlus aega kuni, ehk maksimaalselt 14 päeva. Tootja analüüsib ning annab müügiesindaja vahendusel vastuse taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Tootja ei saa anda sõidukile tootjapoolset garantiid juhul kui:

Juhul kui perioodilised hooldustööd või remonttööd on teostatud mujal kui volitatud esindaja juures.
Juhul kui sõidukit pole hooldatud vastavalt tootjapoolt ettenähtud hooldusgraafikule.
Juhul kui sõidukit on kasutatud sügavamas vees (ekstreemtingimustes) võistlusspordis, võistlustreeningul või rendi sõidukina.
Juhul kui sõidukil on sõiduki valdaja poolt teostaud omavolilisi ümberehitusi. (ka mitteoskuslikult paigaldatud lisavarustus, elektrilised lisad mis võivad olla seotud rikke põhjustajana).
Juhul kui sõiduki etteantud maksimaalset kandevõimet on ületatud võ sõidukit on ülemäära koormatud muul viisil.
Juhul kui sõiduki mootoris või süsteemides kasutatakse selleks mitte ettenähtud mootoriõli, jahutusvedeliku või pidurivedeliku.
Garantii katkeb masinatel, mis on osalenud avariis.
Force majeure põhjused- ilmastikust ja kliimast tulenevad ja esinevad vead.
Garantii alla ei kuulu vigastused mis on tekkinud happe söövitamisest või soolase veega kokkupuutunud detailid jne.
Garantii alla ei kuulu vead mis ei ole tingitud tehase kvaliteedist ega monteerimisest.
Garantii alla ei kuulu kuluosad
Kuluosadeks loetakse:
Antud kuluosadele garantii ei laiene, ning vastavad kulud kannab klient

Elektrilised detailid: näiteks sulavkaitsmed, pirnid, releed, elektrilised kontaktid
Perioodilise hooldusega seonduvad detailid (õhufilter, kütusefilter, õlifilter, õli, määrded, pidurivedelik, pidurikettad ja klotsid, siduri vihud, jahutusvedelik, variaatoririhm, variaatori rullikud, süüteküünal jne.